Free Web space and hosting from 1hwy.com
Search the Web

ประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู"
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับมัธยมศึกษา
ด.ญ.โสรญา เพชรยก ม.๑/๑ ร.ร.ศรีมิลินท์ อนุสรณ์

"ตำรวจของหนู"

        เมื่อกล่าวถึงอาชีพๆหนึ่งซึ่งมี่หน้าที่คอยป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนคอยดูแลทุกข์สุข ของประชาชน ซึ่งอาชีพนี้ก็ไม่ได้ต่ำต้อยกว่าอาชีพอื่นเลย และบางคนอาจเห็นความสำคัญของอาชีพนี้มากกว่าอาชีพอื่นด้วยซ้ำ เพราะว่าถ้าใครคิดที่จะมีอาชีพนี้ ก็ต้องมีความกล้าหาญ ความอดทน ความเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อส่วนรวม และถ้าไม่มีอาชีพนี้ประชาชนและประเทศชาติก็จะไม่มีความสงบสุข อาชีพนี้ก็คือ อาชีพตำรวจ
อาชีพตำรวจถือได้ว่าเป็นอาชีพที่นิยมที่สุดของเด็กผู้ชาย ที่มีความฝันเป็นของตนเอง เพราะเมื่อมี ผู้ใหญ่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักจะตอบว่าอยากเป็นตำรวจ เพราะจะได้คอยจับโจรผู้ร้าย แต่ความจริงแล้วตำรวจบางคนไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ด้วยซ้ำ เพราะทุกคนไม่อยากลำบาก ไม่อยากเสี่ยงชีวิตของตน แต่การที่แต่ละคนจะได้สบายหรือมียศสูงๆ นั้น ตำรวจนั้นก็จะต้องผ่านความลำบากมาก่อน และต้องมีความเก่งความสามารถและมีผลงานเป็นของตนเองแต่ผลงานที่ได้มานั้น ไม่ใช่ว่าทำเพื่อเอาหน้าเอาตา หรืออยากจะเลื่อนขั้น แต่จะต้องทำตามหน้าที่ และที่สำคัญทำด้วยใจจริง จึงจะถือได้ว่าตำรวจนานนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุด และตำรวจในลักษณะนี้มีน้อยมาก คือ ตำรวจที่มีครอบครัวแล้วสละเวลาส่วนตัวมาปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นการปฏิบัติที่นอกเวลาราชการก็ตาม และยิ่งตำรวจที่ถูกปฏิบัติหน้าที่ริมชายแดน ยิ่งเป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากที่สุด
นับว่าตำรวจมีความหมายต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ตั้งแต่สมัยก่อนตำรวจเคยสร้างวีรกรรมในสมัยสงคามโลกครั้งที่ 2 โดยการป้องกันประเทศชาติจากทหารญี่ปุ่นนับว่าตำรวจเป็นผู้ที่ปกป้องประเทศขาติได้สำเร็จในสมัยนั้น และตำรวจที่ดีที่จะสามารถเป็นตำรวจในดวงใจของใครต่อใครนั้น ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร ขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร เพื่อให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุข ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกสถานการณ์ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็อยู่ไม่ได้ โจรผู้ร้ายก็จะชุกชุม มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ตำรวจไม่ใช่ว่าจะจับโจรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคม คอยพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ และช่วยฝึกอาชีพให้กับราษฎร ฝึกอบรมให้นักเรียนนักศึกษา รู้ถึงกฎหมายและกฎจราจร แล้วสามารถนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและตำรวจจะต้องไม่ทำผิดเสียเอง แต่จะต้องคอยเป็นตำรวจที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา
ถ้าชาติบ้านเมืองของเราไม่มีตำรวจ ประเทศชาติของเราก็จะไม่มีความมั่นคง หรือแม้แต่ความสุขสงบในทุกๆ ด้าน โจรผู้ร้าย ยาเสพติดก็จะชุกชุมจนไม่มีทางแก้เพราะฉะนั้นตำรวจจึงมีความสำคัญ ในการรักษาความสงบสุขของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป

รองชนะเลิศผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับมัธยมศึกษา
ด.ญ.ปิยะดา ชูแก้ว ม.๓ ร.ร.ศรีมิลินท์อนุสรณ์

"ตำรวจของหนู"

        ตำรวจ หมายถึง ผู้ที่มีอาชีพมีหน้าที่ปฏิบัติคอยปกป้องดูแลประชาชน หรือ ผู้ที่มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย กำจัดสิ่งผิดกฎหมายให้หมดไปจากโลก เช่น ยาเสพติด และคอยดูแลความปลอดภัยทุกข์สุขของประชาชน ทำให้โลกนี้อยู่กันอย่างสงบมีแต่ความเป็นสันติภาพ ที่ก่อให้เกิดแต่สิ่งที่ดีๆกับทุกๆคน เพราะฉะนั้นผู้ที่มีอาชีพเป็นตำรวจจึงมีความสำคัญมาก ที่จะช่วยให้โลกเกิดหรือมีความสงบสุข
ในตอนเด็กๆ ข้าพเจ้าเองก็มีความใฝ่ฝัน ที่อยากจะเป็นตำรวจหญิงเช่นกัน แต่เมื่อโตขึ้นความคิดก็เปลี่ยนไป เพราะชีวิตความคิดของคนเราอาจจะไม่แน่นอนเสมอไป มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามกาลเวลา แต่ถึงอย่างไรความชื่นชมต่อผู้ที่มีอาชีพเป็นตำรวจ ก็ไม่เคยคิดที่จะห่างหายไป ยังคงชื่นชมอยู่ในใจเสมอมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะการที่จะเป็นตำรวจได้ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเป็นอย่างมากและเมื่อเป็นแล้ว ก็ต้องพบกับอันตรายต่างๆ และต้องเสี่ยงชีวิตในการช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ บางครั้งก็ได้รับบาดเจ็บ ปางตายก็มี เหตุนี้จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมในตัวของตำรวจอย่างมากและเสมอมา และตำรวจในความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้ตำรวจน่าจะเป็น เหมือนซุปเปอร์แมน ที่มีความสามารถคอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน คอยกำจัดปราบปรามสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย ให้หมดสิ้นไปจากโลก และต้องมีความเข้มแข็ง อดทนพยายามไม่ย่อท้อต่อสิ่งต่างๆอุปสรรคขวากหนามที่เข้ามาคอยกีดกัน ต้องมีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานไม่ละทิ้งการงาน ต้องทำจนสุดความสามารถ มีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตรงต่อเวลามีระเบียบวินัย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เอารัด เอาเปรียบประชาชน ไม่เห็นแก่เงิน ยกย่องเจ้าขุนมูลนายและที่สำคัญที่สุดคือ ควรเห็นความสุขของประชาชนมาก่อนความสุขของตนเอง
อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่น่ายกย่องอย่างมาก เพราะนอกจากคอยดูแลประชาชน ให้มีความสุขแล้ว ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลครอบครัวของตนเองให้มีความสุขด้วย ต้องคอยจับกุมคนร้ายที่ทำผิดไปลงโทษให้สำนึกผิด ต้องคอยทำตัวให้อยู่ในกรอบข้อบังคับ ของการเป็นตำรวจต่างๆนาๆมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเป็นตำรวจนั้นเหนื่อยมาก ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นประชาชนก็ต้องคอยปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ให้ผู้ที่เป็นตำรวจต้องหนักใจ ควรเอาอย่างตำรวจบ้าง

รางวัลชมเชยผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับมัธยมศึกษา
ด.ญ.กนกวรรณ นาคกายสิทธิ์ ม.๓ ร.ร.ศรีมิลินท์อนุสรณ์

"ตำรวจของหนู"

        ตำรวจ หมายถึง ผู้ที่คอยดูแลความสงบสุขของประชาชน คอยดูแลประชาชนให้อยู่ในกฎระเบียบวินัย และประพฤติในทางที่ถูกต้อง คอยให้ความช่วยเหลือให้กับประชาชนในทุกๆ เรื่อง หน้าที่ของตำรวจจึงมากและต้องทนทุกข์ลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกัน
ปัจจุบันในสังคมของเรานั้นมีเหตุการณ์มากมายที่ไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นสร้างความลำบาก ให้กับตำรวจ ตำรวจที่หนูอยากให้มีคือ ตำรวจที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน ในอุดมคติของหนู หนูอยากให้ตำรวจเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละได้ ทุ่มเทต่อหน้าที่ และพูดจาสุภาพแต่ปัจจุบัน ตำรวจที่ดีๆสักคนต่อนข้างจะหายากเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งเย้ายวน เพิ่มมากขึ้นเกือบทุกวินาที ทำให้ตำรวจเปลี่ยนไปเป็นจำนวนมากคือมักเห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูก บางคนก็เห็นแก่เงินสามารถทำได้ทุกอย่าง โดยไม่คิดถึงประชาชนและบุคคลรอบข้าง ปัจจุบันนี้ข่าวเกือบทุกวันที่มีเกี่ยวกับตำรวจซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี เช่นคนไม่ดีก็อย่างเช่น ข่มขืนเด็ก ,รับสินบน,ขายยาบ้า ต่างๆนาๆ ส่วนคนดีก็มีข่าวนี้เป็นข่าวที่หนูชอบมาก ตำรวจคนนี้เป็นคนขยัน รู้จักทำมาค้าขายไม่อายใคร เขาบอกว่าเขาไม่เคยอายเพราะเขาทำงานที่สุจริต เขาประกอบอาชีพ ขายก๋วยเตี๋ยวหลังจากที่เขาเลิกเวร เขาบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยา หนูรู้สึกปลาบปลื้มเขามาก เพราะเขารักครอบครัวดี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง หนูอยากให้ตำรวจทุกคนในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ เพราะถ้าสังคมของเราเป็นแบบนี้ก็ทำให้คนต่างชาติอยากอยู่เพราะมีตำรวจที่ดีและมีน้ำใจเช่นนี้ ถ้าหนูเป็นตำรวจหนูจะทำตัวให้มีประโยชน์มากที่สุด หนูจะขยัน และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ จะทำตัวให้ประชาชนรักและเห็นความดีเพราะกว่าจะได้ก้าวเข้ามาเป็นตำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างต้องอดทนแล้วจะมาตัดอนาคตด้วยการทำชั่วมันไม่คุ้มกันเลย หนูจะเป็นคนดีของสังคมให้ได้ ถ้าเกิดหนูเป็นตำรวจได้ หนูจะทำให้ทุกคนยอมรับให้ได้ หนูจะเป็นตำรวจอย่างที่หนูคิดเอาไว้
ตำรวจที่หนูวาดฝันเอาไว้ สักวันหนึ่งหนูจะทำให้ได้และหนูคิดว่าถ้าหนูเอาแบบอย่างที่ดีรวมทั้งประชาชนทุกคนเอาแบบอย่างที่ดีกับตำรวจที่ดี สังคมของเราจะปกครองไปด้วยความสงบสุขไม่เห็นแก่ตัว ไม่โลภมาก ยอมเสียสละ ทุกคนให้ความร่วมมือในทุกเรื่อง ประเทศของเราก็มีแต่เจริญขึ้น

รางวัลชมเชยผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวชรีพร พิมพ์ศรี ร.ร.ศรีมิลินทร์อนุสรณ์

"ตำรวจของหนู"

        ในสังคมปัจจุบันนี้ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆ นานาเข้ามารุมเร้าในชีวิตของแต่ละบุคคล ในขณะเดียงกันบุคคลเหล่านั้นต่างต้องเผชิญและแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากแต่ว่า สังคม ประเทศชาติ ของเราจักต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นประชาชนถึงต้องพึ่งพา บุคคลในเครื่องแบบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หรือ ตำรวจ นั้นเอง ซึ่งเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมและช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆ ให้แก่ประชาชน
ตำรวจหรือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีบทบาทต่อบ้านเมืองของเรา ทั้งนี้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและที่เป็นปัญหาต่อสังคมย่อมมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ จากผลงานที่ประจักษ์และปรากฏสู่สายตาของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาระหนักหรือเบา ตำรวจย่อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แม้ว่าภาระนั้นจะแลกมาด้วยชีวิต และในปัจจุบันนี้โครงการต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจ ย่อมได้รับการสืบสานและปฏิบัติงานตามโครงการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเมาไม่ขับ,เปิดไฟใส่หมวก รวมถึงการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งอาจไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร แต่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนมิขาดตกบกพร่อง หากแต่ว่าตำรวจต้องมีความยุติธรรมและนำมาซึ่งความถูกต้องแล้ว ก็ล้วนเป็นตำรวจที่ดีของประชาชน และเป็นตำรวจที่ประชาชนต้องการ
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ซึ่งก็ลดจำนวนลง และได้มีการประกาศชัยชนะกับยาเสพติดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็สามารถสร้างผลงานและเกียรติประวัติให้แก่ตำรวจไทยของเราได้ไม่น้อย หรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ในปัจจุบันนี้ก็มีแนวโน้ม และเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และอีกปัญหาหนึ่งที่ตำรวจต้องเผชิญอยู่จนอาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้คือ คดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องรับภาระหนักในการกวดขัน ปราบปราม จับกุม อย่างจริงจัง ตำรวจจึงเป็นความหวังหนึ่งของประชาชน ที่สามารถจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ดังนั้น ตำรวจจึงเปรียบเสมือนกองกำลังสำคัญของชาติที่จะคอยพิทักษ์ คอยสอดส่องดูแลและขจัดความอยุติธรรมในสังคม ตำรวจในอุดมคติของดิฉันจึงต้องเป็นตำรวจที่มากด้วยความรักในอาชีพ รักในหน้าที่และรักในศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ จึงจักเป็นตำรวจที่ดีของประชาชน รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย
        พิทักษ์ราษฎร์ อาณาเขต ประเทศชาติ ด้วยมุ่งมาดปฏิบัติตามหน้าที่        
        สร้างประโยชน์ผลงานคู่ธานี ทุกชีวีมีสุขพ้นทุกข์ภัย
        เพราะตำรวจสังคมไทยจึงก้าวหน้า หลายปัญหาตำรวจคลายข้อสงสัย
        ประชาชนมีตำรวจเป็นร่มไทร ชาติพ้นภัย ด้วยน้ำใจ ตำรวจเอย

รางวัลชมเชยผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับมัธยมศึกษา
น.ส. มณทิณี หนูเจริญกุล ร.ร.สุราษฏร์ธานี ๒

"ตำรวจของหนู"

        จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาหาราชที่ท่านได้ให้ไว้กับตำรวจทุกนาย ท่านได้ดำรัสไว้ว่า ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัยและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง และมากไปด้วยปัญหายุ่งยากนานาชนิด ที่จะต้องคบคิดวินิจฉัย รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบ ที่จะต้องเสี่ยงอันตรวยเข้าระงับปราบปราม ด้วยเหตุนี้ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบหมายสิทธิ และอำนวจทางกฎหมายให้เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานและป้องกันรักษาชีวิต ซึ่งจากพระราชดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นหน้าที่ที่ตำรวจทุกๆนายควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้สมกับเป็นตำรวจของประชาชน
สำหรับตำรวจในความคิดของข้าพเจ้านั้น ตำรวจก็คือผู้ที่มุ่งทำให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยและ ทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งตำรวจนั้นก็มีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคมและประชาชนอย่างเช่น ตำรวจจราจรก็มีหน้าที่ในการให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถ ใช้ถนนและในขณะเดียวกันก็มุ่งให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรอย่างเคร่งครัดสุภาพและยุติธรรมเพื่อความเป็นระเบียบของสังคม หรือจะเป็นตำรวจที่มีวิ่งราวทรัพย์ ขโมยทรัพย์ ซึ่งจากที่ได้กล่าวไปนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นตำรวจนั้นควรต้องมีความเข้มแข็งอดทน มีสติยั้งคิดสูง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนและเป็นคนที่สามารถเสียสละให้แก่สังคมได้และตำรวจนั้นก็ต้องมีสัมพันธ์ไมตรีหรือมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับประชาชนเพราะถ้าตำรวจมีสัมพันธ์ไมตรี มีความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็จะทำให้เมื่อมีเหตุร้ายใดๆ ก็จะทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่และยังส่งผลให้ตำรวจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกในการให้บริการและมุ่งมั่นพิทักษ์รับใช้ประชาชน และสำหรับหน้าที่ตำรวจในการให้บริการประชาชนนั้นตำรวจทุกคนก็เปิดโอกาสในการรับฟังข้อเสนอแนะแก่ประชาชนทุกๆคน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่จะได้ตรงตามความต้องการของประชาชน และจะทำให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ และความสงบสุขของบ้านเมือง
ซึ่งจากสิ่งที่ได้กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าตำรวจเป็นบุคคลที่มีบทบาททางด้านเกี่ยวกับการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองได้มากเลยทีเดียว และตำรวจที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ประพฤติดี เอาจริงเอาจัง เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและมีจิตสำนึกในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนเสมือนว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อน นี่แหละ "คือตำรวจของข้าพเจ้า"

        ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละระดับ ทาง สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จะมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในวันเสาร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจภูธร ๘ ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นวันประชุม กต.ตร.สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และถ้าหากผู้ใดที่ไม่สามารถเดินทางไปรับรางวัลได้ก็ให้ติดต่อมายัง ธุรการงานป้องกัน สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๖๐ ต่อ ๑๐๔ หรือ ๐-๖๖๘๒-๐๓๗๓

                  ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล เรียงความของทุกท่านมีคุณค่า +คุณภาพมากครับ และขอแสดงความเสียใจกับท่านที่ไม่ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับรางวัล ทั้ง ๆ ที่บทความของทุกท่านเขียนได้ดี มีสาระ และคุณภาพทั้งนั้นเลยครับ เพียงแต่ว่ามีเรียงความของท่านอื่นที่ดีกว่าจึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการครับ
                  เหนือสิ่งอื่นใด การแข่งขันย่อมจะมีชนะ มีแพ้ และเสมอ เป็นกฎธรรมดาของสังคม แต่จุดสำคัญของการแข่งขันกลับอยู่ตรงที่ "ทุกท่านได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม"
                  ดังนั้น ผมในฐานะที่เป็น Webmaster จึงขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสหน้าเมื่อมีกิจกรรมเช่นนี้อีก เราคงจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมเป็นพลังในอันที่สรรค์สร้างสังคม และบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียดนานาอารยประเทศต่อไปในวันข้างหน้า
ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

ด้วยความเคารพและนับถือทุกท่านครับ
Webmaster สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี