Free Web space and hosting from 1hwy.com
Search the Web

ประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู"
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับประถมศึกษา
ด.ช.ธีระพงษ์ ธรรมวิเศษศักดิ์ ห้อง ป.๔/๑ โรงเรียนยุวศึกษา

เรียงความ "ตำรวจของหนู"

                ปัจจุบันประเทศไทยได้มีเหตุการณ์ มีคดีต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วไปและมีอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดก็จะมีสถานีตำรวจอยู่หลายแห่ง สถานีตำรวจถือได้ว่าเป็นสถานที่ราชการที่ทำให้สังคมสงบสุขและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนก็คือ "ตำรวจ"
                เจ้าหน้าที่เป็นบุคคลที่ประชาชนและทุกคนยกย่องเชื่อถือในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมตำรวจทุกคนทำงานเพื่อประชาน สังคม ชุมชน หน้าที่ของตำรวจเป็นหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปัจจุบันก็มีตำรวจ บางคนที่คดโกงต่อประชาชนและสังคมและก็ยังมีตำรวจอีกหลายคนที่เป็นคนดีและรับผิดชอบต่อ งานที่ได้รับมอบหมายสมกับคำว่า "ตำรวจ" นอกจากนี้ยังมีตำรวจจราจรที่มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย บนท้องถนน ทำให้การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุและอันตราย จึงเป็นได้อย่างชัดเชนว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจแบบไหนก็ดำรงหน้าที่ดูแลความสงบสุขของคนในสังคมไปจนถึงจังหวัด เพราะฉะนั้นสังคมจะปลอดภัยไม่เพียงแต่ตำรวจดูแลเท่านั้น ถ้าหากเราร่วมมือกับเพื่อนบ้านและมีความสามัคคีกันแล้วสังคมก็จะปลอดภัย
                ตำรวจเป็นคนดีสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและสังคม ช่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและลดปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัว สังคม ชุมชน หนูจึงอยากให้มีตำรวจแบบนี้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

รองชนะเลิศผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับประถมศึกษา
ด.ญ.ณัฐนันท์ ปักสุมณฑา ชั้นป.๖ ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)

"ตำรวจของหนู"

        การที่เราจะเอ่ยถึงคำว่า "ตำรวจ" หรือ "ตำรวจของหนู" เราจะต้องรู้จักตำรวจให้ดีก่อนว่า ถ้าเขาจะมาเป็นตำรวจของหนูนั้น จะต้องเป็นคนที่นิสัยดี มีน้ำใจ คอยช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนหรือมีเรื่องทุกข์ต่างๆ ที่จะปรึกษา ตำรวจก็ต้องทำตนเป็นพลเมืองที่ดีแก่ประเทศชาติ เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นไปกระทำความผิดหรือเรื่องร้ายต่างๆ อีก
ตำรวจของหนูนั้นต้องเป็นคนดี ปกป้องบ้านเมืองและประเทศชาติไทยได้ เอาใจใส่ต่อการงานและไม่ทำงานทุจริตต่อประเทศชาติ ตำรวจจะต้องคอยปราบปรามผู้ร้ายที่ลักลอบค้ายาเสพย์ติด และคิดจะก่อการร้ายต่อประเทศให้หมดสิ้นไป เพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเรานั้นสงบและมีความสุขโดยไม่ต้องระหวาดระแวงต่อสิ่งร้ายๆ ที่กำลังจะเกิดถึงแม้จะแลกด้วยชีวิตตำรวจก็ยอม เพื่อให้ประชาชนนั้นปลอดภัย
        ตำรวจทุกคนเป็นตำรวจที่ดีได้ โดยการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตำรวจนั้นจะต้องมีระเบียบและมีความรับผิดชอบอย่างสูง เพื่องานที่ทำจะได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ตำรวจทุกคนต้องรักประเทศชาติมากกว่าชีวิตของตน เพื่อที่ประเทศชาติจะได้ปลอดภัยสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ตำรวจทุกคนจะได้รับคำยกย่องว่าในฐานะพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ไม่มีความบกพร่องต่องานที่ทำ พวกเขาทุกคนจะต้องเป็นตำรวจที่ประชาชนต้องการ และยอมรับให้ตำรวจนั้นเป็น ตำรวจในดวงใจต่อประชาชนตลอดกาล และหนูก็อยากให้เขามาเป็นตำรวจของหนูตลอดไป

รางวัลชมเชยผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับประถมศึกษา
ด.ญ.ภาวนา แซ่ลิ้ม ป.๖/๒ ร.ร.ศรีมิลินท์อนุสรณ์

"ตำรวจของหนู"

                ตำรวจเป็นอาชีพที่สุจริตอย่างหนึ่ง แต่ต้องทำงานเพื่อสังคม ช่วยเหลือประชาชน ทุกคนให้มีความสุขอยู่กินอย่างสันติและสงบ หลายครั้งที่ตำรวจทำงานเสี่ยงชีวิต เพื่อช่วยประชาชน ก็เห็นได้ว่าตำรวจมีความกล้าหาญ และยังทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือติดยา แต่ตำรวจบางคนก็ชอบเอารัดเอาเปรียบประชาชนเหมือนกัน
                อาชีพตำรวจ เงินเดือนไม่สูงนัก แต่พอที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ถ้าตำรวจทุกคนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด แต่ตำรวจบางคนเงินเดือนแค่นี้ ไม่พอที่จะกินอยู่ในแต่ละเดือน จึงต้องมาขูดรีดประชาชน ทำให้ประชาชนเดือนร้อน เพราะฉะนั้นตำรวจก็ไม่ได้ดีเกินไปในสายตาของประชาชน
ตำรวจบางคนอาจจะดี แต่บางคนอาจไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับตัวเขา แต่ตำรวจก็เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีเสมอในสายตาของหนู เพราะทำงานให้กับสังคมไทย ญาติพี่น้องของหนูบางคนก็เป็นตำรวจเขาทำหน้าที่
ของเขาดีมาก แต่ตำรวจบางคนก็ดีเหมือนกัน แต่บางคนเขาก็ดี แต่เขาไม่โอ้อวดในผลงานของเขา และตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด บางรายก็ต้องจบชีวิตลงเพราะยิงต่อสู้กับคนร้ายตำรวจต่อสู้เพื่อไม่ให้ ประเทศชาติของเราและคนในชาติ ต้องตกเป็นทาสของยาเสพติด และกลุ่มที่ติดยาส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนซึ่งเยาวชนทั้งหลายนี้จะเป็นเด็กที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและช่วยพัฒนาชาติของเราให้เจริญ จึงทำให้ตำรวจต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อช่วยชาติ ซึ่งเป็นชาติไทยของทุกๆ คน

รางวัลชมเชยผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับประถมศึกษา
ด.ญ.มารตรี หัวเมืองเพชร ป๖/๑ ร.ร.ยุวศึกษา

"ตำรวจของหนู"

        ตำรวจของฉัน สิ่งที่ฉันคิดคือตำรวจเป็นผู้ที่จับคนร้ายมาลงโทษตามคดีความ ตำรวจคอยช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ คอยจัดระเบียบวินัย คนที่เป็นตำรวจที่ดีก็คือ ต้องเป็นคนกล้าเก่งและมีจิตใจเมตตา ยุติธรรม ไม่ข่มเหงประชาชน และเป็นคนดีพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้
        ตำรวจที่ดีของหนูคือเป็นคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ละเลยหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต ตำรวจบางคนก็ดีทำงานอย่างสุจริตไม่ทิ้งหน้าที่ๆ ตนเองมีอยู่ทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะให้บ้านเมืองมีระเบียบวินัย ไม่มีคนที่ทำผิดอยู่อย่างลอยนวล ช่วยเหลือราษฏร์อย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะให้มีแต่คนดีอยู่ในบ้านเมือง หนูอยากให้มีตำรวจเป็นคนดี แม่เคยสอนว่าตำรวจไม่ว่าจะรวยหรือจนก็เป็นตำรวจที่ดีได้ ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์เป็นผู้ช่วยเหลือประชาชนหนูอยากให้ตำรวจเป็นคนตลอดไปทุกคน

รางวัลชมเชยผลการประกวดเรียงความ "ตำรวจของหนู" ระดับประถมศึกษา
ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ซอเสียงมงคล ป.๓/๓ ร.ร.เทศบาล ๕

"ตำรวจของหนู"

                ตำรวจให้ความคุ้มครองปลอดภัย และตำรวจคอยบริการหนูตอนเช้าหน้าโรงเรียนตอนข้ามถนน ตำรวจให้รถหยุดก่อนและพาหนูกับเพื่อนๆข้ามถนนทุกๆ วัน ทั้งตอนเช้าและเย็นเป็นประจำตลอดทั้งปี ตอนกลางคืนหนูอยู่ที่บ้าน ตำรวจสายตรวจยังขับรถผ่านหน้าบ้านหนูเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ แถวบ้านอยู่กันอย่างมีความสงบสุขกันทั่วหน้า และตำรวจยังแนะนำหนูว่า ถ้าหนูจะข้ามถนน ถ้ามีสะพานลอยให้ข้ามสะพาน ถ้าไม่มีสะพาน ให้ข้ามตรงทางม้าลาย และให้ข้ามพร้อมๆกันหลายคน เพื่อความปลอดภัยตอนข้ามถนน หนูคิดว่าตำรวจ เป็นบุคคลที่ดีต่อหนู และเพื่อนๆของหนู และหนูขอให้ตำรวจ จงทำดีอย่างนี้ตลอดปี
                ตำรวจยังปราบปรามจับกุมผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย และส่งให้ร้อยเวรสืบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย และตำรวจยังต้องบริการประชาชน ทั้งกลางวันและกลางคืน ถ้ามีรถบนถนนเยอะๆ ตำรวจยังต้องมายืนโบกรถเพื่อไม่ให้รถติดกันมากเกินไป
                บางครั้งรถชนกันตำรวจก็คอยช่วยเหลือ ยกรถออกจากถนนเพื่อให้รถคันอื่นได้ขับขี่ไปได้คล่อง ถ้าหากว่ามีคันใดได้รับบาดเจ็บ ก็ยังช่วยบริการนำส่งโรงพยาบาลเปรียบเสมือนผู้มีอุปการะคุณในบางครั้งและเป็นผู้รักษากฎหมายเพื่อให้เป็นระเบียบของสังคมต่อไป
                หนูจึงมีความเคารพ และนับถือเขา เหมือนกับเคารพนับถือคุณครู


                  ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล เรียงความของทุกท่านมีคุณค่า +คุณภาพมากครับ และขอแสดงความเสียใจกับท่านที่ไม่ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับรางวัล ทั้ง ๆ ที่บทความของทุกท่านเขียนได้ดี มีสาระ และคุณภาพทั้งนั้นเลยครับ เพียงแต่ว่ามีเรียงความของท่านอื่นที่ดีกว่าจึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการครับ
                  เหนือสิ่งอื่นใด การแข่งขันย่อมจะมีชนะ มีแพ้ และเสมอ เป็นกฎธรรมดาของสังคม แต่จุดสำคัญของการแข่งขันกลับอยู่ตรงที่ "ทุกท่านได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม"
                  ดังนั้น ผมในฐานะที่เป็น Webmaster จึงขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสหน้าเมื่อมีกิจกรรมเช่นนี้อีก เราคงจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมเป็นพลังในอันที่สรรค์สร้างสังคม และบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียดนานาอารยประเทศต่อไปในวันข้างหน้า
ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

ด้วยความเคารพและนับถือทุกท่านครับ
Webmaster สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี


                ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละระดับ ทาง สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จะมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในวันเสาร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจภูธร ๘ ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นวันประชุม กต.ตร.สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
                และถ้าหากผู้ใดที่ไม่สามารถเดินทางไปรับรางวัลได้ก็ให้ติดต่อมายัง ธุรการงานป้องกัน สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๖๐ ต่อ ๑๐๔ หรือ ๐-๖๖๘๒-๐๓๗๓